Kallskaret naturreservat

Areal: ca 900 dekar
Oppretta: 16. oktober 1984

Føremålet med fredinga er å ta vare på eit område med førekomster av eklogitt i veksling med andre bergartar, der bergartvekslingane har vore avgjerande for utforminga av eit vakkert og særprega landskap.