Grånosmyrane nautrreservat

Areal: 3,35 km2
Oppretta 15. desember 1995

Føremålet er å frede eit fjell- og våtmarksområde med hekkefunksjon for eit rikt og sårbart fugleliv.