Relaterte sider

For meir informasjon om verdas kultur- og naturarv: 

UNESCO sine internettsider: whc.unesco.org 

Riksantikvaren sine internettsider: www.ra.no 

Den norske UNESCO-kommisjonen: www.unesco.no 

Nordic World Heritage Foundation: www.nwhf.no