Nominasjonsprosess

Det vart nytta om lag ti år på prosessen med å verte nominert til UNESCO si liste over verdas naturarv. Det vart sett ned lokale arbeidsgrupper i både Nærøyfjordområdet og Geirangerfjordområdet.

Desse hadde representantar frå både administrativt og politisk nivå, og i tillegg deltok representantar frå fleigrunneigarar og næringslag og frivillige organisasjonar. Arbeidsgruppene har m.a samla inn viktig informasjon til søknaden som vart sendt UNESCO i januar 2004. Andre viktige oppgåver...

Les meir…

Vedtaket

Verdsarvområdet Vestnorsk Fjordlandskap med delområde Geirangerfjorden og Nærøyfjorden vart innskrive på UNESCO si Verdsarvliste 14. juli 2005 under det 29. komitemøte i Durban, Sør-Afrika.

Sjølve vedtaket:

På grunnlag av naturkriteria (i) og (iii) skriv Verdsarvkomiteen Vestnorsk fjordlandskap – Geirangerfjorden og Nærøyfjorden i Noreg, inn på Verdsarvlista:

Kriterie (i): Vestnorsk fjordlandskap er klassiske, framifrå velutvikla fjordar, og vert rekna for å vere typelokalitet for...

Les meir…