Nyhende

Nærøyfjorden Verdsarvpark:

 1. Pressemelding frå Verdsarvrådet:

  ...

 2. Hugs påmelding til Grøn fjord 2018!

  ...

 3. Handlingsplan for 2018

  ...

 4. Søknadsfrist Aurland naturfond er 1.mars 2018

  Nærøyfjorden Verdsarvpark forvaltar Aurland Naturfond som vart etablert i samband med omorganiseringa av Aurland Naturverkstad frå BA-selskap til AS der BA-selskapet vart avvikla. BA-selskapet sine verdiar vart lagt inn i Aurland Naturfond. Fondet har til  føremål å gje personar i Aurland høve til erfarings –og kompetanseutvikling  innan naturbruk og tilrettelegging for...

 5. Møteprotokoll

  ...

 

Stiftinga Geirangerfjorden Verdsarv: