Nyhende

Nærøyfjorden Verdsarvpark:

 1. Tilskotsbrev - lokal samfunnsutvikling i kommunane (LUK)

  ...

 2. Tilskot til utsiktsrydding

  ...

 3. Me har flytta!

  ...

 4. Forvaltningstiltak i kulturlandskapsområde - søk om tilskot!

  ...

 5. Søk om "Utgreiings- og tilretteleggingsmidlar i landbruket"

  Midlane skal bidra til auka matproduksjon, utvikling og modernisering av det tradisjonelle landbruket, økologisk landbruk, og utvikling av landbruksbaserte næringar som til dømes lokalmat og Inn på tunet. Søknadsfrist 1. april.Aktuelle søkjarar er organisasjonar, institusjonar, kommunar og ulike former for samarbeidsorgan/nettverk, hovudsakleg innan landbruket.Fylkesmannen i Sogn og Fjordane forvaltar midlane...

 

Stiftinga Geirangerfjorden Verdsarv: